www.sammutinpalvelusandvik.fi

Väestönsuojan kunnossapito

Väestönsuoja tulee pitää kunnossa.
Pelastuslain (379/2011) mukaan väestönsuojan varusteet ja laitteet tulee pitää toimintakunnossa
sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti siten,
että väestönsuoja voidaan ottaa käyttöön 72 tunnissa.

 Tiiveyskoe
Sisäministeriön asetus väestönsuojan teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojista
ja laitteiden kunnossapidosta (506/2011) mukaan
väestönsuojassa tulee vähintään kymmenen vuoden välein suorittaa tiiveyskoe,
minkä toteutuksesta tulee laatia pöytäkirja pelastusviranomaista varten.

Väestönsuojan huolto
Suomen Pelastusalan Keskusliiton (SPEK) mukaan väestönsuoja tulisi huoltaa vuosittain,
jolloin tarkastetaan laitteiden toimivuus ja kunto, koekäytetään laitteisto,
tarkastetaan suojan tiivisteiden kunto sekä suojan varusteiden tarvittavat päivittämiset.

Meidän yrityksemme on suorittanut koulutuksen väestönsuojien tiiveyskokeen ja huoltoon/tarkastukseen.